fbpx

Blog

Uncategorized

Emocionalna inteligencija

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA

Sigurno ste zapazili da se neke osobe sa lakoćom snalaze u najrazličitijim društvenim situacijama – znaju kako da reaguju, šta da izgovore i kako da drugima pomognu da se osećaju komfornije. Ljudi ih prepoznaju kao prijatne, samouverene ličnosti, pune empatije i razumevanja, te sa njima rado stupaju u prijateljske, poslovne i emotivne odnose.

Ovakve osobe verovatno imaju visoko razvijenu emocionalnu inteligenciju koja im omogućava adekvatnu analizu sopstvenih osećanja, ali i emocija i reakcija ljudi iz okoline, iz čega prozilaze njihovi brojni socialni benefiti.

 

Šta je emocionalna inteligencija?

 • Definiše se kao sposobnost opažanja i razlikovanja emocija, kako sopstvenih, tako i emocija drugih ljudi i adekvatnog ponašanja u skladu sa tim. Ona nije suprotna, već samo različita, komplementarna sposobnost u odnosu na racionalnu inteligenciju.
 • Ovaj termin prvi put je upotrebio američki psiholog Edvard Torndajk 1920. godine. U jednom od svojih eksperimenata postavio je najboljeg mehaničara jedne proizvodne fabrike na mesto šefa smene i zapazio da se on na toj poziciji, uprskos izuzetnim praktičnim znanjima i veštinama, loše snalazio upravo zbog nedostatka socialne inteligencije – umeća percipiranja, kontrole i vrednovanja emocija.

 

Šta razlikuje emocionalnu i praktičnu inteligenciju?

Na svakodnevni pomen termina “inteligencija” prva asocijacija je, svakako, ona čiji se stepen izražava pomoću IQ-a, odosno koeficijenta inteligencije. Međutim, kako se koncept emocionalne inteligencije sve više razvija, društvo postaje svesnije njene izuzetne važnosti i uticaja koji ima na oblikovanje života. Kao posledica, primećeno je da njen prosečan koeficijent poslednjih godina raste, zahvaljujući većoj informisanosti i razvoju svesti ljudi koliko je bitno da neprestano rade na razvoju ovog bitnog aspekta ličnosti.

 

Ključne razlike emocionalne i praktične inteligencije su:

 1. Koeficijent praktične inteligencije se ne menja drastično tokom života, on je većim delom urođen i moguće su samo neznatne oscilacije u njegovom nivou. Nasuprot tome, nivo emocionalne inteligencije se razvija i povećava učenjem i vežbom, sticanjem znanja i veština koje utiči na sposobnost rasuđivanja o emocijama.
 2. Ako se posmatraju osobine uspešnih lidera, preduzetnika, velikih imena istorije i nauke, primećuje se veća povezanost njihove socijalne genijalnosti sa njihovim postignućima, a mnogo manji uticaj obrazovanja i praktičnih znanja.

 

Da li postoji razlika između polova u nivou emocionalne intelgencije? 

U osnovi, ne postoji organska razlika između polova koja utiče na sposobnost razvoja socijalnih veština. Međutim, pod uticajem različitih vaspitanja i društvenih očekivanja, kao i dominantnim aspektima njihovih ličnosti i sferama života kojima poklanjaju najviše pažnje, dolazi do nekih razlika.

Žene su uspešnije u samoopažanju sopstvenih emocija i u izgradnji dubokih međuljudskih odnosa, verovatno zbog, inače, senzibilnije ličnosti, sklonosti većoj emotivnosti i duhovnosti.

Nasuprot tome, razvijenija nezavisnost muškaraca dovodi do veće usmerenosti ka ciljevima, istrajnosti, manjoj podložnosti uticaju okruženja. Takođe, oni imaju razvijenije samopoštovanje, što ih čini manje osetljivim na kritiku i efikasnijim kada je reč o samoregulaciji i toleranciji stresa.

 

Kako razvijati emocionalnu inteligenciju?

    Temelj razvoja emocionalne inteligencije predstavlja sledećih 5 sposobnosti:

 1. samosvesnost
 2. samokontrola
 3. samomotivacija
 4. empatija
 5. socijalne veštine

 

Samosvesnost

    Što više znamo o sebi, to smo veštiji u kontroli i izboru načina na koji razmišljamo i reagujemo. Spoznaja gde smo sada i gde želimo da budemo pomaže nam da se fokusiramo na cilj i pronađemo najbolji put njegovog ostvarenja.

U razvoju samosvesnosti, od velike pomoći mogu biti sledeći koraci:

 • razgraničite svoje misli i osećanja; da bi dobro upoznali sebe, bitno je da napravimo razliku između onoga što mislimo, i onoga što osećamo
 • pišite dnevnik emocija; za to vam može poslužiti rokovnik ili neka od brojnih aplikacija ove namene. Imenovanjem svojih osećanja uočićete način na koji reagujete na svet oko sebe, što će vam pružiti mogućnost da izbegnete ili kontrolišete emocije.
 • osluškujte komentare i savete drugih; prijatelji i porodica nam često mogu pomoći da shvatimo vlastito ponašanje

Samokontrola

    Kada spoznamo svoje emocije i njihove okidače, bitno je naučiti mehanizne kojima ćemo upravljati osećanjima kako bi ona radila za, a ne protiv nas. Razvojem samokontrole osposobljavamo sebe da delujem racionalno, sa namerom, a ne impulsivno.

Evo nekoliko saveta za osnaživanje samokontrole:

 • preumite odgovornost za svoje emocionalne reakcije; ono što je učinjeno se ne može obrisati, možete samo da probate da popravite situaciju
 • predvidite emocionalne okidače i unapred se pripremite da upravljate njima
 • koristite humor; on je sjajno oružje u borbi protiv neprijatnih situacija. Probajte da pronađete optimističniji pogled na ono što vam se dešava, tako ćete izbeći nalet negativnih emocija ili reakcija
 • izdvojite se iz situacije i nastavite dalje; distanciranjem od neugodnog događaja i fokusom energije na neku drugu aktivnost štedite emocijalno zdravlje i eliminišete ishitrene reakcije

Samomotivacija 

Jasan plan je pola uspeha! Usmeravanjem snage naših emocija ka cilju povećava motivaciju za njegovo ostvarenje.

Bitni koraci samomotivacije:

 • budite realni; svesno sagledajte svoje mane i načine na koje možete da ih nadomestite, ali isto tako, budte svesni svojih kvaliteta, oni treba da vam budu podstrek za dalji rad
 • vizualizirajte; zamislite
 • konstantno učite; uvećavanjem znanja i veština, osećaćete se sposobnijim i vrednijim, pa će vam i put do cilja biti lakši

Empatija 

Empatija počinje sa slušanjem – bitno je biti svestan osećanja drugih ljudi i načina na koji mi utičemo na njihove emocije. Uspešni i konstruktivni međuljudski odnosi zasnivaju se na visokom stepenu međusobne empatije.

Tehnike za unapređenje empatije:

 • budite iskreni prema drugima; dobrom komunikacijom gradimo zdrave i trajne odnose sa drugima
 • pazite na neverbalne pokazatelje; istraživanja pokazuju da se najmanji deo poruke prenosi verbalno – tek 7%, dok ton i brzina govora oslikavaju 38% stava i emocija koje neko ima prema nama, a položaj tela i kontakt očima 55%
 • mislite ono što govorite; razvoj osobine integriteta je najbolji put do poverenja
 • stavite se u tuđu kožu; pokušajte da situaciju sagledate iz perspektive druge osobe, tako nećete pogrešiti u sopstvenim reakcijama, a takođe, nećete pogrešno protumačiti tuđe

Socijalne veštine

    Uspešna interakcija sa ljudima zasniva se na kvalitetnim veštinama komunikacije, upravljanja konfliktima ali i pružanja podrške i motivacije drugima. Ove osobine krase uspešne lidere, menadžere, kao i ljude koji su omiljeni u svom društvu ili porodici.

 

Emocionalna inteligencija – tajno oružje uspešnih lidera

    Društvena nauka se dugi niz godina interesuje za ponašanje i osobine uspešnih ratnih vojskovođa, religijskih ili političkih lidera, velih vladara. Modernim dobom, ova istraživanja se prenose na oblast poslovanja i preduzetništva, pa se sve više pažnje poklanja uočavanju onih slojeva ličnosti koji čine efiaksne poslovne lidere.

Iako se neke teorije zalažu za ideju da se uspešne vođe jednostavno rađaju sa emocionalnim setom koji je zaslužan za njihov međuljudksi uspeh, brojna istraživanja su pokazala da je istina nešto drugačija. Tačno je da svako od nas, u zavisnosti od svog urođenog temperamenta i karaktera, može imati različit početni potencijal za razvoj veština liderstva, ali uz rad i trud, one se mogu voljno savladati i naučiti.

Koje osobine ličnosti odlikuju uspešne lidere?

 • Poštuju svoje zaposlene

Uloga lidera je da pokaže zaposlenima da se njihovo zalaganje i trud cene. On ume da pokaže zahvalnost zaposlenima za doprinos koji daju zajedničkom uspehu. Građenjem ovakvog odnosa, uspešan lider je slobodniji i da svom timu da kritiku koju će oni prihvatiti bez predrasuda.

 • Stvaraju inspirativnu radnu atmosferu

Slabo motivisan radnik koji ne razume viziju kojoj ceo kolektiv teži, neće ulagati dovoljno truda u svoj posao. Dobre vođe to znaju i zato se trude da kompanijsku misiju približe svojim zaposlenim na adekvatan način. Oni svoje ambicije i entuzijazam dele sa njima i tako stvaraju

 • Brinu o zadovoljstvu zaposlenih

Dobar lider ima visok stepen empatije prema svojim zaposlenima i zna da oni neće uspešno obavljati radne zadatke ukoliko njihove emotivne i fizičke potrebe nisu zadovoljene. Zato se trudi da im pruži pozitivnu radnu atmosferu, bude otvoren za njihove probleme ili kritike i pomogne im u prevazilaženju prepreka pred kojima se nađu.

 • Odgovorni su za svoje postupke

Niko vam neće verovati ako nešto samo govorite – učinite nešto i tako zadajte zadatak drugima da vas slede. Tako rade dobre vođe. Oni svojim posupcima pokazuju kako se treba ophoditi i raditi i tako daju primer zaposlenima. Stoje iza svojih reči i dela, ne zahtevaju ništa što ne smatraju ispravnim ili što i sami ne bi učinili.

 • Prihvataju različita mišljenja i kritike

Podstiču i razvijaju brejnsorming, diskusije, otvoreni su za kritike, predloge i koriste svaku priliku da podstaknu članove svog tima da iskažu stavove i mišljenja, koliko god se slagali ili ne sa njima.

Veza emocionalne inteligencije i poslovnog uspeha?

U današnjem svetu biznisa i velikih kompanija, ako malo bolje pogledamo strukturu ljudi koji se nalaze na njihovom vrhu, možemo primetiti da oni često nisu prošli formalni proces obrazovanja, nisu imali visoke ocene na fakultetu niti su članovi MENSE. Međutim, ispit na kome bi imali sve poene bio bi test socijalnih i emotivnih veština – to je upravo ono što ih izdvaja i čini uspešnim!

Pravila poslovanja i procene potencijalnih zaposlenih se sve više menjaju i usmeravaju ka ličnim kvalitetima, poput inicijativnosti, empatije, fleksibilnosti, integriteta. Stoga je dokazano da deca kojima se u ranom detinjstvu, adekvatnim vaspitanjem utiče na zdrav razvoj njihovih inter- i intrapersonalnih veština mogu obezbediti veće šanse za uspeh u kasnijem, kako emotivnom, tako i poslovnom životu.

 

7 navika emocionalno inteligentnih ljudi

 • Fokusiraju se na dela, a ne na reči

Bilo je da je reč o privatnom ili poslovnom životu, svesni su da uticaj na druge mogu postići isključivo svojim delima. Onoga ko samo govori o idejama i planovima ljudi će saslušati, onoga ko to i učini, ljudi će slediti.

 • Imaju zdravu samokritičnost

    Svesni su svojih kvaliteta i prednosti i ne stide se da ih pokažu. Isto tako, znaju da svako može da pogreši ili ne bude u pravu, zato uvek proveravaju sebe, svoje postupke i dela, znaju svoje mane i slabosti i trude se da ih promene ili smanje njohovo dejstvo.

 • Ne udaljavaju se od cilja

    Svesni su ciljeva kojima teže i ne dozvoljavaju da im sitnice ometu fokus sa njih. Na taj način grade doslednost u svojim mislima i delima, što im pruža integritet i poštovanje drugih ljudi i doslednost u međuljudskim odnosima.

 • Razvijaju svoj emocionalni vokabular

    Svi ljudi imaju emocije, ali samo nekolicina ume da ih identifikuje i izrazi pomoću reči. Neregistrovane emocije često dovode do iracionalnih izbora ili kontradiktornih akcija. Ljudi sa visokom EI se trude da zagospodare svojim emcijama tako što će ih razumeti.

 • Oprostiće, ali neće zaboraviti

    Emocionalno inteligentni ljudi opraštaju jer ne žele da gaje loša osećanja prema nekome, ali neće zaboraviti to loše iskustvo kako bi izbegli da se opet nađu u neprijatnoj situaciji.

 • Pozitivni su, ma šta god se dešavalo

    Oni ne dozovoljavaju nikome da sputava njihovu sreću. Imaju svoje principe i pridržavaju ih se. To ne znači da nisu otvoreni za kritike ili savete, prihvatiće ih i razmotriti ali to neće uticati na njihov stav o sebi niti će dozvoliti da ih “izbaci iz koloseka”.

 • Održavaju kontakte

    Oni pre svega uživaju u sticanju novih poznanstava i trude se da ih kontinualno održavaju. Znaju koliko su socijalne veze bitne, posebno kada su prijateljstva ili posao u pitanju. Čak i u slučaju loše saradnje ili iskustva, emocionalno inteligentni ljudi ulažu napor da očuvaju konekcije sa tim osobama.

Kolika je vaša emocionalna inteligencija? Video, Kristina

    Osobe čija je emocionalna inteligencija nerazvijena često poseduju prepoznatljive mehanizme ponašanja koji su im prepreka u svakodnevnim odnosima sa samim sobom, ali svetom oko sebe. Odgovor na, naizgled, jednostavna pitanja vam može pomoći da uočite svoje socijalne nedostatke i ponašanja koje bi trebalo da promenite.

Da li prebrzo osuđujete? Ljudi niske EI često prerano donose zaključke. Oni ne umeju najbolje da prozru tuđe emocije i da razumeju razloge nečijih reakcija, te su skloni formiranju impulsivnih i pogrešnih stavova i mišljenja o nekomo ili nečemu. Kao posledica toga, i oni formiraju pogrešne misli i ponašanja prema drugima.

Da li teško prihvatate kritiku? Nedostatak samopouzdanaj je jedna od glavnih osobina slabe EI, pa ne čudi što te osobe mnogo teže i ličnije podnose kritike. Oni ne umeju jasno da sagledaju emociju kritičara, pa stiču iskrivljen pogled na nameru i cilj kritike, što dodatno utiče na stav koji imaju o sebi i svojim sposobnostima.

Da li često osećate stres? Stres je neizbežan, međutim, osobe sa visokom EI umeju da se lakše izbore sa njim i postave se tako da stres zapravo radi za, a ne protiv njih. Oni će sagledati situaciju iz drugog ugla i razmisliti o eventualnim rešenjima, pre nego što se prepuste stresu i anksioznosti.

Da li vam je naporno da slušate druge? Bitan pokazatelj niske EI je i nedostatak empatije, pa ne čudi što ove osobe jednostavo ne interesuju mišljenja drugih ljudi, njihovi probleme ili osećanja.

Da li se teško oporavlajte od grešaka? Pojedinci čija EI nije dovoljno razvijena teško podnose poraz i dugo im treba da se od istog oporave. Kako im samoanaliza nije jača strana, skloni su da posumnjaju u sebe, u svoje veštine i znanja, dok nisu dovoljno svesni svojih kvaliteta i prednosti.

 

Preporuke knjiga koje govore o socijalnoj inteligenciji?

Iako su početak modernih istraživanja i koncepata emocionalne inteligencije obeležili autori Majer i Salovej 90ih godina prošlog veka, interesovanje za ovaj segment naših ličnosti postoji još iz vremena Stare Grčke. Već tada su mudri ljudi filozofije i religije uočili bitne mehanizme mišljenja i ponašanja koja svako bira kako će upotrebiti – protiv sebe ili u svoju korist; kao oruđe ili oružje.

Prvi moderni radovi koji su se bavili ovom sferom psihologije nisu naišli na odobravanje javnosti. Naučni časopisi su ih odbijali sa obrazloženjem da emocije i inteligencija ne idu zajedno i da je nemoguće na ozbiljnom, akademskom nivou baviti se tako “neozbiljnom” temom.

Bitan preokret dešava se 1995. godine objavljivanjem knjige Danijela Golemana “Emocionalna inteligencija”.

Danas, sve više raste interesovanje publike o ovoj bitnoj temi.  Zato ne čudi što na policama možemo sresti veliki broj sjajnih dela koja nam mogu pomoći na putu razvoja emocionalnih veština koje imaju veliku ulogu na naš socijalni, društveni i poslovni život.

 • “Emocionalna inteligencija” Danijel Goleman

    Knjiga koja je unela revoluciju u poimanje različitih oblika inteligencije. Biti pametan je uglavnom značilo imati visok IQ. Međutim, Goleman nam skreće pažnju da, zapravo, društveno najuspešniji i lično najzadovoljniji pojedinci nisu oni koji imaju visoko obrazovanje ili dobre ocene u školi, već osobe koje su vešte u mentalnoj komunikaciji sa sobom i svetom oko sebe.

 • “Socijalna inteligencija” Danijel Goleman

    Kroz neku vrstu nastavka svog prethodnog dela, Goleman nam predočava činjenicu da smo genetski predodređeni za socijalno povezivanje i da nam ono ostavlja dubok otisak na sve sfere života. Više nego što smo svesni, naši svakdnevni susreti sa porodicom, prijateljima, kolegama ili potpunim neznancima oblikuju naš um i na (ne)povoljan način utiču na celo telo. Zato je bitno ovladati tehnikama, urođenim ili stečenim kojima ćemo uspešno igrati “socijalni balet”, kako on naziva šarenolikost odnosa koje gradimo sa ljudima oko sebe.

 • “Tajna uspešne dece” Pol Taf

    Knjiga koja preokreće način vaspitavanja dece, uređenja obrazovanja i, uopšte, poglede na detinjstvo i efekte koje ono ostavlja na celokupan životni put. Taf pokazuje da za životni uspeh, nasuprot ustaljenom mišljenju, od presudnog značaja nisu uspeh na testovima ili najbolje ocene, već kvaliteti koji se odnose na karakter: istrajnost, radoznalost, savesnost, optimizam, samokontrola. Kroz priče dece, roditelja i iskustva nove generacije istraživača i psihologa, uviđamo bitnost ranog razvoja ličnosti, ali i načine da se u kasnijoj životnoj dobi samoprevaspitamo.

 • “Emocionalna ucena- kako nas drugi manipulišu” Suzan Forvard, Dona Frejžer

    Sve većim uticajem masovnim medija, marketinga i globalizacije, bitno je umeti postaviti lične granice i izaći nakraj sa psihološkim “ucenama” kojima smo izloženi. Koliko je bitno biti vešt u izgradnji zdravih i kvalitetnih društvenih veza, toliko je bitno prepoznati toksične i uspešno im se odupreti.

 • “Školovanje srca” Klod Šajner

Kroz formu priručnika, konkretne korake i vežbe kojima možemo konstantno da pratimo svoj progres, Šaner nam pruža priliku da steknemo socijalnu pismenost kojom ćemo uspešnije pisati, kako porodične, prijateljske, tako i poslovne i karijerne stranice. Napisana jednostavnim stilom, prilagođena svakodnevnim situacijama, daje praktične i direktno primenjive savete koji nam mogu pomoći pri uklapanju u socijalnu slagalicu.

 

Emocionalna inteligencija citati

 1. Iako je sam termin novijeg datuma, o emocionalnoj inteligenciji se govorilo i pisalo još u godinama pre nove ere. O tome svedoči i citat grčkog filozofa i naučnika Artistotela.

Aristotelova Retorika bila je prva detaljna i sistematska analiza emocija u grčkoj filozofiji, kao i jedna od prvih rasprava o ljudskoj psihologiji uopšte.

 “Svako se može naljutiti, to je lako. Ali, naljutiti se na pravu osobu, u pravoj meri, u pravom trenutku, zbog ispravnog razloga i na ispravan način – to nije lako” Aristotel 

Poznavati druge je inteligencija; poznavati sebe je mudrost. Kontrola drugih je snaga; kontrola sebe samog je moć” Lao Zi

“Emocionalna pismenost se obraća direktno srcu, pozivajući ljude širom sveta da vežbaju tri međusobno povezane vrline: ljubav prema sebi, ljubav prema drugima i ljubav prema istini. To je put emocionalnog ratnika” Klod Stajner

“Potrebno je više od inteligencije da bi se postupalo inteligentno” Fjord Dostojevski

„Jedan od načina da osnažimo našu volju i fokus jeste da upravljamo onim što nas ometa umesto da dozvolimo da nas to vodi.“ Danijel Goleman

„Emocije mogu da nam prepreče put ili da nas stave na pravi put.“ Mavis Mazura

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prijavite se preko Društvenih mreža: